Sektörde 15. yılımız!


Tarımın dayanağı toprak, su, doğadaki türler ve türlerin sahip olduğu çeşitlilik. Yoğun toprak işleme, giderek artan kimyasal gübre ve pestisit kullanımına dayalı endüstriyel tarım uygulamaları toprak sağlığını bozuyor, suları kirletiyor, biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de yaşamı tarımın temel dayanağı doğal varlıklarına bağlı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda üretimi %58 artırılabilir. Sürdürülebilir tarım, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayan teknolojik uygulamaların yapıldığı, doğal varlıkları ve insan sağlığını koruyan tarım sistemidir.