Sektörde 15. yılımız!
Toprak Sürdürülebilir Yaşamın Temeli
Yaşam ve destek ortamı, besin döngüsündeki rolü ve su üretimi hizmetleriyle toprak yaşam kaynağı. Kara canlılarının tümünün yaşamı toprağa bağlı. Bugün üretilen gıdanın %95’i topraktan geliyor. Toprağı korumak yaşamı korumak ve sürdürülebilirliğin temelini tesis etmektir.

Sürdürülebilir Tarım,bugünün ve gelecek kuşakların haklarına sahip çıkmaktır.
Tarımın dayanağı toprak, su, doğadaki türler ve türlerin sahip olduğu çeşitlilik. Yoğun toprak işleme, giderek artan kimyasal gübre ve pestisit kullanımına dayalı endüstriyel tarım uygulamaları toprak sağlığını bozuyor, suları kirletiyor, biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de yaşamı tarımın temel dayanağı doğal varlıklarına bağlı.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile gıda üretimi %58 artırılabilir.  Sürdürülebilir tarım, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayan teknolojik uygulamaların yapıldığı, doğal varlıkları ve insan sağlığını koruyan tarım sistemidir.

Organik Tarım
Standartları Oluşturulmuş Sürdürülebilir Tarım Sistemleri Yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş doğal maddeleri kullanan, toprak, su ve biyolojik çeşitliliği koruyan bütüncül bir tarım sistemidir.Sentetik gübre, pestisit, antibiyotik, büyüme hormonları, genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların kullanımına izin vermez.

İyi Tarım
Sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren tarımsal uygulamalardır.